🇩🇪 Germany | Bundesliga Borussia Dortmund 🆚 Hoffenheim

  • Post author:
  • Post category:Dortmund

🇩🇪 Germany | Bundesliga
Borussia Dortmund 🆚 Hoffenheim
Christoph Baumgartner & Ilay Elmkies on the bench Dortmund